För lärare

shutterstock_141101134

”Klassrummet förvandlades till en redaktion och eleverna hjälpte och stöttade varandra med diverse tips. Elever som haft svårt att utveckla sitt språk fann äntligen glädje och förståelse för det som står i skrift.” Lucinda Neselius, Hällby skola.

Det konkreta slutresultatet motiverar eleverna och när svenskämnets olika delar sätts in i ett sammanhang befästs kunskapen. Upplägget är flexibelt utifrån klassens önskemål: varje elev gör en egen bok, de arbetar i grupp eller också kan klassen skapa en bok tillsammans av flera mindre delar.

Läraren och författaren kommer överens om hur många författarbesök som behövs och under hur lång tid projektet ska pågå. Skapande skola-projekt syftar till att stärka arbetet med kultur i skolan. Stödet gäller för åk F-9 och söks hos Kulturrådet en gång per år. Mer information finns på Kulturrådets hemsida.

Är du som lärare intresserad av att få besök av Fakta med klass? Kontakta respektive författare för att prata om lämpligt upplägg för just din klass. Om du som pedagog är intresserad av ett inspirerande utbildningstillfälle för dig och dina kollegor kontakta Katarina Kuick och Ingrid Remvall.

Förslag på upplägg 1:
Författaren kommer till klassen vid två olika tillfällen och håller i tre lektionstimmar vid varje tillfälle (sammanlagt 360 minuter).
Tillfälle 1: Tre lektionstimmar: Författaren presenterar sig, sina faktaböcker och projektet.  Tillsammans med eleverna håller författaren en kreativ workshop där de hittar sin idé.
Sedan är det dag att lägga grunden inför det egna arbetet inom faktagranskning, källkritik och skrivteknik
Klassen skriver på egen hand och skickar texter till författaren (författare deltar ej)
Tillfälle 2: Tre lektionstimmar: Feed-back från författare i grupp och individuellt, färdigställande av texter och genomgång av verktyg där eleverna skapar sina böcker.
Releasefest på skolbiblioteket för elever och personal  (författare deltar ej)

Förslag på upplägg 2:
Författaren kommer till klassen i sammanlagt 300 minuter, fördelat över 5 tillfällen.
Tillfälle 1, 60 minuter. Författaren presenterar sig, sina faktaböcker och projektet. Idéstadiet.
Tillfälle 2, 80 minuter. Författaren berättar om arbetsprocessen, utifrån sin erfarenhet. Modellar för eleverna.
Tillfälle 3, 80 minuter. Fokus på struktur och disposition, urval av fakta och hur de bäst presenteras. Bilder, diagram m.m.
Tillfälle 4, 80 minuter. Skriva och skriva om, redigering, bearbetning och korrekturläsning.
Tillfälle 5. Releasefest för elever, föräldrar, personal, lokalpress. Författaren närvarar och gör ett kortare framträdande.