För författare

shutterstock_141900718Vill du bli en del av Fakta med klass?

Du måste ha gett ut minst en faktabok och vara ansluten till Författarcentrum. Projektet kommer inom kort att sätta ihop en introduktion/grund-kit/utbildning kring ett basupplägg för att göra ett faktaboksprojekt med en klass inklusive digitalt verktyg. Är du intresserad av att delta skicka ett mail till Katarina Kuick Mailet är inte bindande, vi återkommer med närmare information när tillräckligt många vill ansluta sig till projektet.