Välkommen till Fakta med klass

Fakta med klass är ett Skapande skola-projekt där elever i möte med en fackförfattare skriver egna faktaböcker. Svenskämnet blir konkret när förmågor prövas och övas för ett tydligt syfte – en färdig bok som andra elever kan låna på skolbiblioteket!

modell

Under flera besök i klassrummet  inspirerar och vägleder författaren klassen genom hela processen, från idéstadium till releasefest. Stora delar av kursplanen i svenska omfattas när eleverna ägnar sig åt allt från informationssökning, läsförståelse och källkritik till formuleringskonst och textbearbetning. Det blir ett skolarbete utöver det vanliga eftersom det resulterar i något så handfast som en fysisk bok att ställa i bokhyllan och en e-bok att ha i sin läsplatta.

Projektet stöds av GLÄFS och Författarcentrum. Initiativtagare är författarna Katarina Kuick, Ingrid Remvall och Bengt-Erik Engholm.